Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w przeciągu 100 dni.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas OTMĘT-ZBYT Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, e-mail: sklep@otmetzbyt.com.pl, tel. +48 774661 378 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:  OTMĘT-ZBYT Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, e-mail: sklep@otmetzbyt.com.pl, tel. +48 774661 378

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja _________________________________________________________________ niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ________________________________________ 

Numer zamówienia ______________________________________________

Data zawarcia umowy to ______________, data odbioru ________________ .


Imię i nazwisko konsumenta _________________________________

Adres konsumenta ________________________________________

Numer konta bankowego ___________________________________

Powód zwrotu (Szanowni Klienci, powód zwrotu jest dla nas szczególnie ważną informacją, ponieważ chcemy stale podwyższać jakość naszych usług)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta _____________________________

Data _________________________________________